Party HireYou've chosen the venue, whether it is a marquee or that magical castle overlooking the sea. Oh! Oh! What about chairs, tables, cutlery. Don't worry! Sit back and relax. We're here to serve you.

Tá an t-ionad roghnaithe agaibh, bíodh sé ina ollphobal nó ina chaisleán draíochta os cionn na farraige. Ó, ó, cad faoi chathaoireacha, táblaí, sceanra? Ná bígí buartha! Sínigí siar agus ligigí bhur scíth. Táimid anseo le freastal oraibh.