With so many people getting married, from a wide range of religious backgrounds, it’s not surprising the large number of different churches available.

For each Religious Background we have listed one church as your main contact.

Leis an méid sin daoine ag dul ag pósadh, ón iliomad cúlraí creidimh, ní haon ionadh an líon mór eaglaisí difriúla a bheith ar fáil. Le haghaidh gach Cúlra Creidimh tá eaglais amháin liostaithe againn mar phríomhtheagmháil duit.